Gotthardtunnel in Zwitserland

Drukte, files en verkeersinformatie

Live verkeerssituatie bij de Gotthardtunnel

Informatie

Het is het bekendste knelpunt van Zwitserland: de bijna 17 kilometer lange Gotthardtunnel. Sterker nog, dankzij de enorme files die in de vakantieperiode kunnen oplopen tot maar liefst 6 uur wachttijd, is de beroemde Gotthardtunnel (in het Italiaans de Galleria del San Gottardo genoemd) inmiddels het grootste vakantieknelpunt van de Europese snelwegen.

Uiteraard is een belangrijke reden hiervoor dat het volume van het verkeer is toegenomen. Zo reden er ten tijde van de opening in 1980 nog slechts zo’n 7.950 voertuigen (waarvan zo’n 900 vrachtwagens) per dag door de tunnel, maar was de verkeersintensiteit in 2013 opgelopen tot 17.500 voertuigen per dag, waarvan 2.600 vrachtwagens.

Een andere reden is dat ondanks de forse toename van het verkeer de capaciteit van de Gotthardtunnel gelijk is gebleven. Na al die jaren is het ook in 2016 nog altijd een enkele tunnelbuis met slechts één baan in zuidelijke en één baan in noordelijke richting. Dat hier in de zomermaanden soms 24 uur per dag files voor de tunnel staan is dan ook vanzelfsprekend.

Alternatieve routes

Wie – voornamelijk in de zomerperiode – de lange files voor de Gotthardtunnel wil vermijden, heeft verschillende alternatieve routes om uit te kiezen:

  1. De Gotthardpass is de oude route die als sinds de middeleeuwen over het Gotthardmassief leidt. Ook nu is deze nog altijd prima begaanbaar en daarmee een uitstekend alternatief voor de drukke tunnel. Houd er wel rekening mee dat de pass in de winter gesloten is.
  2. Omrijden via de San Bernardinotunnel of de Simplonpass loont de moeite bij een vertraging van meer dan 1,5 uur.
  3. Voor bestemmingen zuidelijker in Italië is het rijden via de Brennerpas in Oostenrijk een goede optie.

Let op;

  • In september 2016 is de A2 (Bazel – Chiasso bij de Gotthardtunnel) dicht van 19.30 – 05.00 tussen: 7-11 september, 14-18 september, 21-25 september. Omrijden kan door de San Bernardinotunnel via de A13.

Een tweede tunnelbuis

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Gotthardtunnel in 2020 uitgebreid met een tweede tunnelbuis. Dit is vooral nodig, omdat de bestaande tunnelbuis dan gerenoveerd kan worden. vanaf 2030 moeten beide tunnels in gebruik zijn, maar dit betekent echter niet dat daarmee de capaciteit van de Gotthardtunnel ook verhoogt wordt. Dit is wettelijk namelijk niet toegestaan, omdat het Alpengebied beschermd moet worden.

Het ziet er dus naar uit, dat de Gotthardtunnel zijn positie als hét vakantieknelpunt van Europa nog lang zal blijven handhaven.

Veiligheid én lange wachttijden

Om te voorkomen dat files in de tunnel zelf ontstaan, heeft de Zwitserse overheid een doseersysteem ingesteld. Aan beide kanten van de Gotthardtunnel staan doseerlichten die de toegang tot de tunnelbuis regelen. Per uur mogen er 1.000 PW-eenheden per richting door de tunnel rijden, waarbij een vrachtwagen als 3 eenheden telt. Is dit quotum gehaald, dan worden er geen nieuwe voertuigen meer in de tunnel toegelaten en loopt de wachttijd ervoor op.

Vooral vrachtwagenchauffeurs ondervinden hinder hiervan. De capaciteit van de tunnel is al snel bereikt en het vrachtverkeer wordt in zo’n geval al ruim van tevoren gebufferd door ze op speciale parkeerplaatsen op hun beurt te laten wachten. Dus ook als er geen files staan, komt het voor dat de chauffeurs lang moeten wachten voordat ze hun weg door de Gotthardtunnel mogen vervolgen.